Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

Aangepast Sporten

De Koepel vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten. Daarom werken wij samen met diverse organisaties die zich inzetten voor het aangepast sporten. Eén van de samenwerkingen is met Uniek Sporten. Dit is een platform waar al het aangepaste aanbod van onze regio is ondergebracht. Uw eigen sport of advies kunt u vinden op: http://www.unieksporten.nl/

De buurtsportcoach aangepast sporten van de gemeente Voorst is Rick Tuinman. Door de buurtsportcoachregeling kunnen wij hem samen met de gemeente Voorst inzetten om matches te maken. Zo is het belangrijk dat er een aangepast aanbod is maar ook dat de samenleving dit omarmt en meedoet en er integratie plaatsvindt.

Wanneer iemand een beperking ervaart kan sporten in regulier verband alsnog goed plaatsvinden. Ook worden er verenigingen ondersteunt en scholingen aangeboden om te zorgen dat de kwaliteit van het aanbod goed is.

Eén van de organisaties in de gemeente Voorst die zich inzet voor mensen met een beperking is Sportief Evenwicht Twello (SET). Met het steeds groeiende aanbod is dit een mooie vereniging die denkt in mogelijkheden. Een aantal sportactiviteiten vindt plaats aan de Zuiderlaan. Voor al het aanbod kunt u kijken op de site van SET en Uniek sporten. Dit kan via https://www.sportiefevenwichttwello.nl/

Verder worden door het betrekken van inwoners, verbinden met organisaties en het lokaal sportakkoord zoveel mogelijk mensen in beweging gebracht.

Voor contact kunt u mailen naar Rick Tuinman: voorst@unieksporten.nl of bellen naar: 06 267 767 04.