Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

Bestuur Koepel

Bestuursleden Koepel sport, welzijn en cultuur

Graag stellen wij ons bestuur aan u voor. Het bestuur van Koepel sport, welzijn en cultuur bestaat uit maximaal 7 personen. Alle bestuursleden zijn door de leden van de Koepel gekozen. De verkiezing van de bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering. De bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar verkozen.

Wilma van den Brink | Voorzitter

Ik ben geboren en getogen in de gemeente Voorst. Waar we nu ook als gezin wonen. Ik ben getrouwd met Erik en we hebben twee leuke, studerende kinderen (waarvan één op kamers). Met Economie als studie, werk ik als eindverantwoordelijke in het brede vakgebied van de interne bedrijfsvoering.

Begin 2019 ben ik gekozen in het bestuur van de Koepel en nam daarbij de voorzittershamer over van Martijn Klunder. Ik vind het eervol om op deze wijze iets te doen voor de lokale samenleving: lid van een bestuur dat de gezondheid bevordert en verbindt.  De Koepel staat voor de mooie taak accommodaties op het gebied van sport, welzijn en cultuur te faciliteren.  En wel op zo’n manier dat inwoners van onze gemeente ons als gastvrij en professioneel ervaren. Daar draag ik met plezier aan bij!

Aleida Moerkerken | Secretaris

Ik woon, samen met Wim en onze dochter, in Apeldoorn. Ik werk sinds 2008 met plezier bij de gemeente Voorst en ik geef leiding aan verschillende teams, waaronder het team dat gaat over de gemeentelijke accommodaties.

Vanuit deze rol ben ik de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van de Koepel.

Ik voel me betrokken bij de Voorster gemeenschap en ik wil dan ook graag bijdragen aan de doelstellingen van de Koepel in het belang van de Voorster inwoners.

Wim Bolink | Penningmeester

Ik ben Wim Bolink, woon in Twello.

Als inwoner van de gemeente Voorst wil ook ik graag mijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door zitting te nemen in diverse besturen. Zijnde, stichting zwembad de Schaeck, raad van toezicht Mens en Welzijn en stichting de Koepel.Mijn drijfveer om zitting te nemen in de Koepel is het optimaliseren van sport, welzijn en cultuur binnen onze gemeente. Het zoeken naar verbindingen tussen diverse besturen, in de breedste zin des woord, zie ik als een extra uitdaging!

Erika Jansen | Bestuurslid

Ik woon sinds 1998 met veel plezier in Twello, samen met mijn vriend Marco Stol. We hebben drie kinderen, Jan, Max (tweeling) en Guus. We zijn alle vijf erg sportief en graag in beweging. Onze jongens voetballen, Marco doet aan wielrennen en ik doe aan fitness, wielrennen en hardlopen.
Ik vind sporten belangrijk voor kinderen, omdat het leuk en goed voor ze is en daarom ben ik medeorganisator van de jeugdactiviteiten bij SV Twello. Cultuur vind ik ook belangrijk en ik zou graag in Twello meer cultuuractiviteiten zien.

Als bestuurder van de Koepel wil ik graag een steentje bijdragen aan het faciliteren van sport, cultuur en welzijn voor iedereen in de gemeente Voorst.

Reinier Plante | Bestuurslid

Woonachtig in Klarenbeek, gemeente Apeldoorn.
Als voorzitter van de SC Klarenbeek van 1992 tot 2005 ben ik betrokken geraakt bij het sportbeleid van de gemeente Voorst. Ben werkzaam geweest in het onderwijs als leraar Nederlands en schooldecaan aan de CSG De Heemgaard in Apeldoorn.

Sport en Cultuur liggen mij na aan het hart en nu ik over wat meer vrije tijd beschik, ben ik bereid een bijdrage te leveren aan de Koepel.