Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

MobieZ

MOBIEZ, UITDAGING VOOR SCHOOLJEUGD GEMEENTE VOORST

Stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur is op 1 januari 2010 door gemeente Voorst en 3 andere partijen opgericht om de gemeentelijke gebouwen te exploiteren zijnde de 2 sportcomplexen Jachtlust met het Kulturhus, Zuiderlaan met de Turnhal en de 7 gymnastieklokalen binnen gemeente Voorst. De eerste jaren was de opdracht vooral te komen tot een goede exploitatie van de gebouwen. Dit is gelukt, veel Voorsternaren sporten, dansen, zingen of doen andere activiteiten binnen de locaties van de Koepel. Naast activiteiten via georganiseerde verenigingen zijn er ook diverse vriendengroepen die wekelijks een uur actief zijn. Koepel heeft daarnaast alle basisscholen en onze 2 schoolinstellingen voor het voortgezet onderwijs als klant binnen de complexen.

Vanaf de start van de Koepel heeft gemeente Voorst als eigenaar van de gebouwen veel investeringen gedaan om de gebouwen te verduurzamen en in conditie te houden om voor de komende jaren iedereen een goede plek te kunnen geven voor het sporten en de andere activiteiten. Recent is gemeente Voorst gestart met de renovatie van de kleedkamers van Jachtlust, afgelopen 2 jaar zijn er 4 gymnastiek lokalen gerenoveerd.

Koepel heeft met gemeente Voorst de afspraak gemaakt dat zij ervoor zorgt dat de sport- en spelmaterialen in de diverse locaties zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet. Naast vervanging van materialen proberen we ook vernieuwingen door te voeren. Jaarlijks zijn er keuringen door de leveranciers van de materialen en de vloeren.

Koepel heeft 3 jaar geleden een eerste stap gezet om via Nijha Lochem te investeren in Mobiez.

Mobiez is een project waarbij er op 5 locaties een container met sportmaterialen komt te staan gedurende 8 weken. Na 8 weken gaan deze containers rouleren. Elke periode na de vakantie is er dus in een locatie een nieuwe container. De container heeft een thema, bijvoorbeeld evenwicht of gooien of jongleren. Diverse nieuwe sporten komen daarmee binnen handbereik van de leraren om de basis scholieren een mooie gymles aan te bieden. Zo is er boogschieten, skateborden, cross fietsen, kanjam etc.

Reden dat het een langere doorlooptijd heeft gehad is o.a. financieel. Koepel heeft met Nijha en gemeente Voorst afspraken kunnen maken over de opstart van het project. We hebben nu 10 containers tegelijk aangeschaft. In alle sportzalen die onder beheer van de Koepel vallen doen wij nu activiteiten met Mobiez.

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn de basisscholen van start gegaan, dit na een training voor de docenten via het Sportbedrijf Deventer. Er zijn toepassingsmogelijkheden via een online applicatie zodat de gymleraar precies weet wat hij kan doen en de oefeningen per groep van de basisschool passend is.

Koepel gaat de komende maanden zorgen voor een actief beheer en ondersteuning geven aan de docenten om het project Mobiez tot een succes te maken. De eerste reacties geven enthousiasme bij de leraren en blije gezichten bij de jeugd te zien.

Gemeente Voorst heeft als streven om jongeren zoveel mogelijk te laten bewegen. De basisscholen pakken dit prima op en samen met het project Voorst Actief on Tour kunnen we op dit moment zien dat in 2019 de jeugd goed bezig is.

Zie ook: Inpakdag materiaalsets MobieZ in Twello