Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

ICS Rapportage

Inleiding ICS-rapportage:

De gemeente Voorst heeft een ruim aanbod van binnensportaccommodaties. Drie sporthallen en negen gymzalen zijn voor het beheer en de exploitatie ondergebracht bij Koepel Sport, Welzijn en Cultuur Gemeente Voorst (hierna te noemen: Koepel Voorst).
De behoefte aan ingebruikneming van scholen en verenigingen van deze binnensportaccommodaties is groot. Er zijn diverse signalen vanuit de gebruikers die erop duiden dat er onvoldoende kan worden voorzien in deze behoefte.
Tijdens een door de Koepel Voorst georganiseerde gebruikersbijeenkomst in het voorjaar (2018) is gezamenlijk een wens uitgesproken om een gedegen onderzoek uit te laten voeren naar de behoefte aan binnensportaccommodaties in relatie tot de beschikbare voorzieningen binnen de gemeente Voorst.
Binnen dit onderzoek staan twee doelstellingen centraal:
1. Het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties vanuit de verenigingen en het onderwijs.
2. Wanneer de behoefte afgezet tegen het aanbod aan sportvoorzieningen knelpunten oplevert, wordt er middels diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt hoe voorzien kan worden in de behoefte. Deze scenario’s worden vervolgens financieel vertaald.

Het volledige rapport kunt u HIER downloaden (pdf).