Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

Jouw energie is onze energie!

Koepelduurzaam

Jouw energie is onze energie!

Onder het motto ‘Jouw energie is onze energie, help ons besparen’ verduurzaamt de gemeente Voorst in samenwerking met de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur haar sportcomplexen. Zes gymnastiekzalen in verschillende kernen worden waar mogelijk geïsoleerd. Installaties worden vervangen of aangepast met energiezuinige alternatieven.

In 2013 is de eerste gymnastiekzaal verduurzaamd. Deze verduurzaming heeft een besparing van 20% op het energieverbruik opgeleverd. De verwachting is dat de verduurzaming van de overige vijf gymnastiekzalen minimaal eenzelfde besparing oplevert.

Jouw energie is onze energie

Naast de verduurzaming van de gymnastiekzalen kan er nog meer energie bespaard worden. Daar is de hulp van alle gebruikers van de gymnastiekzalen voor nodig.

Tips voor duurzaam gebruik

Graag geven we enkele tips voor een duurzaam gebruik van de gymnastiekzalen. Deze tips zijn (nog) niet op alle gymnastiekzalen van toepassing. Uitgangspunt is dat de gebruikers bewust zijn van energiebesparing en een duurzaam gebruik van de gymnastiekzalen en hier ook naar handelen.

  • Laat deuren niet onnodig (lang) open staan;
  • Laat de ramen zoveel mogelijk dicht (na verduurzaming van de gymnastiekzaal vindt er een automatische, continue frisse luchttoevoer plaats in de gymnastiekzaal);
  • Laat de ramen niet onnodig open staan bij gymnastiekzalen die nog niet verduurzaamd zijn;
  • Douche niet langer dan noodzakelijk;
  • Doe de verlichting alleen aan als dit ook echt nodig is.
  • Kom met de fiets of lopend i.p.v. met de auto