Koepel VoorstKoepel Voorst
Forgot password?

Missie & visie

missie koepel

MiViStratDo

De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst geeft in de presentatie “Koepelavond onze visie, partners en gebruikers (28-10-2014)” haar missie, visie, strategie en doelstellingen weer.
Deze zijn vastgesteld in de “MiViStratDo” (pdf-formaat) op 13 september 2013.

Onze Missie:

Wij dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van de gemeente Voorst en aan de sociale binding tussen deze inwoners, door het faciliteren van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur.

Onze Visie:

Wij zijn gastvrij

  • …en luisteren naar uw wensen en zetten ons in die zoveel mogelijk te realiseren;
  • weten wat er speelt op het gebied van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur in de gemeente Voorst;
  • werken met de professionaliteit van een commerciële verhuurder, maar zonder winstoogmerk;
  • zijn samenwerkingspartner van de binnen de gemeente opererende partijen op het gebied van sport, welzijn en cultuur.

Lees ook het artikel in het Voorster nieuws: “De Koepel: gastvrij en op zoek naar verbinding” (pdf-formaat) en de presentatie “Koepelavond: onze visie, partners en en gebruikers” (pdf-formaat) gepresenteerd op 28 oktober 2014.

Statuten

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van onze Stichting, Statutenwijziging 2016 (pdf-formaat).

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring  (pdf-formaat) kunt u lezen hoe wij met uw privacy om gaan.

Besluiten

In de Besluitenlijst  (pdf-formaat) is een overzicht opgenomen van de besluiten die tijdens de vergaderingen zijn genomen.

Jaarrekingen

De jaarrekeningen beschrijven de financiën van Koepel Voorst in het boekjaar, met onder meer de balans en de winst- en verliesrekening.