In aansluiting op het overheidsbesluit om de maatregelen m.b.t. het corona-virus stap voor stap te versoepelen blijven alle binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst nog gesloten.

Sporten en andere activiteiten zijn, zoals de stand van zaken nu is, niet toegestaan tot 1 september 2020.

Betreden van de accommodaties door onbevoegden is niet toegestaan.

Koepel Sport, Welzijn en Cultuur