PERSBERICHT

Twello, woensdag 2 juni


Uniek Sporten Certificaat voor sportverenigingen met sportaanbod voor mensen met een beperking
Gedeputeerde Jan Markink reikt eerste certificaten uit

Sportverenigingen die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf het najaar (2021) het Uniek Sporten Certificaat aanvragen. Jan Markink, gedeputeerde bij de Provincie Gelderland, reikte op woensdag 2 juni de eerste Gelderse certificaten uit aan de sportverenigingen S.V. Twello en Sportief Evenwicht Twello. Naast de certificaten voor de verenigingen ontving de gemeente Voorst, voor het sportcomplex Zuiderlaan, het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Het Uniek Sporten Certificaat
Doel van het Uniek Sporten certificaat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het Uniek Sporten Certificaat maakt deze inspanningen van de verenigingen zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen, welkom zijn en gewoon mee kunnen doen. Samengevat gaat het erom dat het aangepast sportaanbod op orde is, maar ook dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt nagegaan of de organisatie van het aangepaste sportaanbod goed geborgd is, of het kader kan beschikken over de juiste scholingen en of participatie onderdeel uitmaakt van het verenigingsbeleid.

Gemeente Voorst gaat voor toegankelijke sportaccommodaties
Naast de certificaten voor de verenigingen ontving de gemeente Voorst voor sportcomplex Zuiderlaan het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid uitgereikt van Ongehinderd. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvaten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen.

Verenigingen stimuleren en belonen
Tegelijkertijd met de uitreiking in Gelderland ontving ook voetbalvereniging V.V. Oosterhout het certificaat in de provincie Brabant. De Gelderse en Brabantse verenigingen hebben deelgenomen aan de pilot van het Uniek Sporten Certificaat en zijn daarmee de eerste drie sportaanbieders in Nederland die het certificaat op hun naam mogen zetten. Gelderland en Brabant vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten.

Gedeputeerde Sport Jan Markink van de Provincie Gelderland: “Wij hebben dit initiatief genomen omdat wij iedereen, dus ook de aangepast sporters, in Gelderland mee willen laten doen. Ons doel met deze uitreiking is het al aanwezige aanbod nog meer zichtbaar maken.”

“De grootste uitdaging is om het vraag en aanbod voor mensen met een beperking op elkaar af te stemmen”, aldus Dick Nijland, voorzitter Sportief Evenwicht Twello. Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, zie het vooral als een mooie beloning: “Het is een compliment voor beide verenigingen dat zij dit voor elkaar hebben gekregen. Verder is het voor de sporters van groot belang om te zien welke verenigingen dit voor elkaar hebben.”

De Gelderse Sport Federatie heeft het Uniek Sporten Certificaat in opdracht van de provincie, samen met SSNB, Uniek Sporten en sporters met beperking ontwikkeld. Sportaanbieders die geïnteresseerd zijn in het Uniek Sporten Certificaat kunnen vanaf nu hun contactgegevens achterlaten via www.unieksporten.nl/certificaat.